Második házi feladat – AJ2

A harmadik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

– Jogforrások 1-2. előadások anyagai

– Alkotmánytan I. tankönyv Jogforrások című fejezete (a tankönyv nem a hatályos joganyagra épül!)

– Jogforrások című feladatgyűjtemény Kulcsfogalmak című részében felsoroltak

– Magyarország Alaptörvényének B) cikk; C) cikk; R) cikk; S) cikk; T) cikk; 1. cikk (2) bek. a), b) és d) pont; 9. cikk (4) bek. a) pont; 15. cikk (3)-(4) bek.; 16. cikk (2) bek.; 17. cikk (4) bek.; 18. cikk (3) bek.; 23. cikk (4) bek.; 25. cikk (3) bek.; 31. cikk (2) bek.; 32. cikk (1) bek. a) pont, (2)-(3) bek.; 41. cikk (4) bek

– 60/1992. (XI. 17.) AB határozat (pszeudonorma); 29/2001. (VI. 29.) AB határozat (visszaható hatályú jogalkotás), 28/1992. (IV. 30.) AB határozat (kellő felkészülési idő)

– a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §, 5. § (1), (2)-(4) bekezdés, 7. § (1)- (3) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. §, 23. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 24. § (1) és (3) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1) bekezdés

Házi feladat a második szemináriumi órára:

A feladatok a Jogforrások című feladatgyűjteményben találhatók, amely letölthető az alkjog.elte.hu oldal Oktatási segédanyagok című menüpontjából.

I. 5., II. 11, III. 7., III. 8

Ezeket a feladatokat nem kell elküldeniük, de a megoldásokat a szemináriumra hozzák magukkal. Ezen kívül legyen Önöknél az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s