Harmadik házi feladat

A negyedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

– az Állam és polgár című előadáson elhangzottak

– a tankönyv 8.1 – 8.4. fejezetei (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

– Állampolgárság című feladatgyűjtemény Kulcsfogalmak című részében felsoroltak

– Alaptörvény D) cikk, G) cikk, XIV. cikk, XXIX. cikk

– Az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló
Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi III. törvény 3-5. cikkek
– a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1. §, 3. §, 4. § (1) és (3) bekezdés, 5.
§, 8-9. §
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés a)-c) pont
– A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 1. § (3) bekezdés, 2. § b) és f) pont, 32. § (1), (3)-(4) bekezdés, 51. §
– A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2. § c)-e) pont, 6. § (1) bekezdés, 10. § (1)-
(2) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 17. § (1), (3) bekezdés, 19. §, 45. § (1) bekezdés

Házi feladat a harmadik szemináriumi órára:

A feladatok a Állampolgárság című feladatgyűjteményben találhatók, amely letölthető az alkjog.elte.hu oldal Oktatási segédanyagok című menüpontjából.

I. 1., II. 2., II. 5., III. 4.

Ezeket a feladatokat nem kell elküldeniük, de a megoldásokat a szemináriumra hozzák magukkal. Ezen kívül legyen Önöknél az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s