Ötödik házi feladat

A hatodik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

– a közvetlen demokrácia című előadáson elhangzottak

– a tankönyv 6.1 és 6.2 fejezete (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

– Alaptörvény B) cikk (3) és (4) bekezdés, XXIII. cikk (7) bekezdés, 8. cikk, 31. cikk (2) bekezdés.

– A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 2013. évi CCXXXVIII. törvény 2. § (1), 3. § (1)-(2) bek., 5. §, 9. § (1), 10. § (1)-(2), 11. §, 14. §, 15. §, 20. §, 26. §, 31. §, 32-34. §, 35. § (1) bek., 36. § (2) bek., 39. § (1) bek., 40. § (1) bek., 41. § (1) bek., 53-54. §, 59-60. §, 67. § (1) bek.

– az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 33. §

– a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3), (5)-(6) bekezdés

– az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU Rendelete (2011. február 16.) az európai polgári kezdeményezésről 2. cikk

Házi feladat a hatodik szemináriumi órára:

A feladatok a Közvetlen demokrácia című feladatgyűjteményben találhatók, amely letölthető az alkjog.elte.hu oldal Oktatási segédanyagok című menüpontjából.

II. 7., II. 8., III. 1., III. 7.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s