Negyedik szeminárium

A negyedik szemináriumon sor kerül az első dolgozatra. Erre a második és harmadik szemináriumra feladott anyagokból készüljenek.

A negyedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek:

● az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)

● Alaptörvény S) cikk (1)-(3) bekezdés, 1-7. cikk, 30. cikk, 36. cikk, 43. cikk, 44. cikk

● az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. §, 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 13. § (6) bekezdés első mondata, 14. §, 15. § (1) és (4) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 20. §, 21. § (2) bekezdés, 23-25. §, 27/A. § (1) bekezdés, 28-29. §, 31-37. §, 41-44. §, 55-56. §, 73. §, 74. §, 76. §, 78. §, 80. §, 86. §(2)-(3) bekezdés, 88. §, 90. §, 99-102. §

Házi feladat a negyedik szemináriumra az Országgyűlés című fejezetben a szemináriumi feladatgyűjteményből:

II. 2, II. 3., III. 1, III. 2, III. 3.

Az órára hozzák magukkal a III.3 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra eleján be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szövegét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s