Hatodik szeminárium

A hatodik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • Alapjogok 64-81. o. (a kulcsfogalmak fényében)
  • Alaptörvény II. és XV. cikk
  • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 4-12. §; 14. § (1)-(3) bek.; 15. §; 17-17/B. §; 18-20. §, § és 35. §
  • 9/1990. (IV. 25.); 14/1995. (III. 13.) AB határozatok főbb elvi tételei

Házi feladat a hatodik szemináriumi órára:

II. 1, II. 3 (21. oldal)

III. 1. (21. oldal)

VJE2. (24. oldal)

Az órára hozzák magukkal a VJE 2. jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

A szemináriumra hozzák magukkal az Alaptörvény és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szövegét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s