Hatodik szeminárium

A hatodik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

Tananyag

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • Alaptörvény S) cikk (1)-(3) bekezdés, 1-7. cikk, 30. cikk, 36. cikk, 43. cikk, 44. cikk
  • az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. §, 3. § (5) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 13. § (6) bekezdés első mondata, 14. §, 15. § (1) és (4) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 20. §, 21. § (2) bekezdés, 22. § (3) bekezdés, 23. § (1) és (3) bekezdés, 24-25. §, 26. § (1) és (3) bekezdés, 27/A. § (1) bekezdés, 28-29. §, 31-37. §, 41-44. §, 55-56. §, 73. §, 74. §, 76. §, 77. § (3)-(4) bekezdés, 78. §, 80. §, 86. §(2)-(3) bekezdés, 88. §, 90. §, 99-102. §
  • az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 5. § (1) és (3) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (3) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1) és (7) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 34. §, 36. § (1)-(2) bekezdés, 37. § (1) bekezdés, 39. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés első mondata, (2) bekezdés, 42. §, 43. § (1) bekezdés, 44. § (1) és (3) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 46. § (2), (5) és (11) bekezdés, 47. § (1) bekezdés, 48. § (1) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, 51. § (1)-(2) és (6) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 58. § (1) bekezdés, 59. § (1) bekezdés, 60. § (1), (5)-(7) bekezdés, 61. § (1), (4)-(5) bekezdés, 62 § (1) bekezdés, 65. § (1)-(2) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 78. § (1) és (3) bekezdés, 79. § (1)-(2) bekezdés, 84. § (8) bekezdés, 86. § (1) bekezdés, 89. §
  • az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény I. fejezet, 4-6. §, 8. §, 11. §, 14. § (1) bekezdés, 16-21. §, 31-38. §, 40. §
  • az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (1)-(3) bekezdés, 3. § (1)-(3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) és (5) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 14. § (1) bekezdés, 18. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 32. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (1) bekezdés
  • 27/1998. (VI. 16.) AB határozat elvi megállapításai
  • 34/2004. (IX. 28.) AB határozat elvi megállapításai
  • 4/1999. (III. 31.) AB határozat elvi megállapításai
  • 50/2003. (XI. 5.) AB határozat elvi megállapításai

Házi feladat a hatodik szemináriumi órára az Országgyűlés című feladatgyűjteményből:

II. 4. (14. oldal)

II.12. (15. oldal)

III.16. d) (20. oldal)

III.17. (21. oldal)

III.19. (21. oldal)

Az órára hozzák magukkal a III.17. jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra eleján be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény mellett az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat szövegét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s