Hetedik szeminárium

A hetedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot);
  • Alapjogok 161-182. o. (a kulcsfogalmak fényében);
  • Alaptörvény IX. cikk;
  • A 30/1992. (V. 26.) AB határozat (kivonatolt változat), a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat és a 13/20014. (IV. 18.) AB határozat főbb elvi tételei
  • 37/1992. (VI. 10.), 165/2011. (XII. 20.) AB határozatok elvi tételei
  • Vajnai kontra Magyarország ügy (az EJEB előtt 33629/06. sz. kérelem alapján indult ügy)

Házi feladat a hetedik szemináriumi órára a Szólásszabadság című feladatgyűjteményből:

I. 2. (27. oldal)

II. 2. (28. oldal)

II.3. (28. oldal)

III.5. (31. oldal)

Az órára hozzák magukkal a III.5 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

A szemináriumra hozzák magukkal az Alaptörvény és a 30/1992. (V. 26.) AB határozat szövegét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s