Beadandó

Kérem, hogy a következő jogesetet november 2. éjfélig készítsék el és töltsék fel a házi feladatok feltöltése menüpontban. A megoldást Calibri betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1.5 sorközzel készítsék el. A megoldás ne haladja meg a két oldalt.

 

IV.2. A közhatalom átláthatósága mellett elkötelezett köztársasági elnök szokatlan eszközhöz nyúl: törvényjavaslatot nyújt be, amely a közérdekű adatok szélesebb körű nyilvánosságának a biztosítását célozza. Az államfő iránt lojális házelnök nem jelöl ki a törvényjavaslat tárgysorozatba vételére országgyűlési bizottságot.

A kormánypárti képviselők nem kívánják támogatni a köztársasági elnök célkitűzéseit: az általános vita napján számos, az eredeti javaslattal ellentétes módosító javaslatot nyújtanak be. A Kormány is nyíltan felvállalja a politikai konfliktust az államfővel, ezért a kormánypárti képviselőkkel azonos időben maga is módosító javaslatot nyújt be.

A tárgyaló bizottságok által lefolytatott részletes vitát, majd a Törvényalkotási Bizottság eljárását követően a sok közül végül csak az egyik kormánypárti képviselői módosító indítvány kerül be az összegző módosító javaslatba, amit az Országgyűlés el is fogad.

A zárószavazás során az Országgyűlés végül elfogadja a törvényjavaslatot, amelynek végső tartalma azonban ellentétes a köztársasági elnök törvénykezdeményezésével, számos ponton eltér attól. A sértett elnök a törvény kezdeményezőjeként a saját javaslata megtorpedózására hivatkozva megtagadja az elfogadott törvény aláírását, és megfontolásra visszaküldi azt az Országgyűlésnek.

A törvényt az újratárgyalás során az Országgyűlés nem módosítja. A miniszterelnök azonban világossá teszi, hogy a vita lezárása érdekében meg kívánja előzni a köztársasági elnök esetleges újabb vétóját, a Kormány ezért a törvény Alkotmánybíróságnak való megküldésére tesz javaslatot. Az erről szóló előterjesztést az Országgyűlésben 152 képviselő jelenléte mellett mindössze 80 képviselő támogatja. (Az országgyűlési képviselők létszáma teljes és a hatályos jog szerint ítélendő meg.)

  • Szabályos volt-e a köztársasági elnök törvényjavaslatának benyújtása és annak befogadása? Hogy értékelhető ez a lépés az államfő alkotmányos pozíciójával összefüggésben?
  • Szabályos volt-e a módosító javaslatok benyújtása? Szabályosan járt-e el a Törvényalkotási Bizottság, amikor a benyújtott és a tárgyaló bizottságok által megtárgyalt módosító javaslatok közül csak egyet támogatott?
  • Szabályos volt-e a köztársasági elnök politikai vétója?
  • Értékelje lépésenként, hogy szabályos és indokolt volt-e a törvény újratárgyalását követően az előzetes normakontroll indítvány előterjesztése és elfogadása?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s