Hetedik szeminárium

A hetedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • a tankönyv 15. fejezete
  • Alaptörvény 15-23. cikkek
  • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény §, 11. § (2) bekezdés, 20. §, 24. §, 25. § (2)-(3) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 30/A. § (2) bekezdés, 31. § (1) bekezdés, 34. § (1)-(3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 37. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja, 40. §, 42. § (1) és (3) bekezdés, 43. § (1)-(3) bekezdés, 49. § (1) és (1a) bekezdés, 52. § (1)-(2) bekezdés, 61. § (1) és (3) bekezdés, 62. § (1) bekezdés
  • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 215. § (1)-(2) bekezdés, 220. § (1)-(2) bekezdés
  • az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 64. § (1) és (6) bekezdés, 65. § (1), (5)-(7) bekezdés, 66-67. §
  • 48/1991. (IX. 26.) AB határozat elvi megállapításai
  • 32/2006. (VII. 13.) AB határozat elvi megállapításai

Házi feladat a hetedik szemináriumi órára a Kormány című feladatgyűjteményből:

II. 2, II. 3, II. 7, III. 1, III. 4, III. 7.

Az órára hozzák magukkal a III.4. jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény mellett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szövegét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s