kilencedik szeminárium

A kilencedik szemináriumra  akövetkező anyagokból készüljenek fel:

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • a Tankönyv 14. fejezete
  • Alaptörvény 9-14. cikk
  • 2011. évi CX. törvény a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 2. § (1) bekezdés, 3-5. §
  • 48/1991. (IX. 26.) AB határozat elvi megállapításai
  • 36/1992. (VI. 10.) AB határozat elvi megállapításai
  • 63/2003. (XII. 15.) AB határozat elvi megállapításai
  • 47/2007. (VII. 3.) AB határozat elvi megállapításai

Házi feladat a kilencedik szemináriumi órára a Köztársasági elnök című feladatgyűjteményből:

II. 1, II. 2, III. 1, III. 3, III. 5. c)

Az órára hozzák magukkal a III. 5. c)jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény szövegén túl a 36/1992. (VI. 10.) AB határozat és a a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény szövegét.

  • 36/1992. (VI. 10.) AB határozat elvi megállapításai
  • 36/1992. (VI. 10.) AB határozat elvi megállapításai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s