Tizedik szeminárium

A tizedik szemináriumra a következő anyagokból készüljenek fel:

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot);
  • Alapjogok 143-156. o. (a kulcsfogalmak fényében);
  • Alaptörvény VII. cikk;
  • a 4/1993. (II. 12.) AB határozat és a 6/2013. (III. 1.) AB határozat főbb elvi tételei
  • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete
    • a Magyar Keresztény Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország ügyben, 75-115. pont főbb elvi tételei
    • a Dahlab kontra Svájc ügyben (Fejkendőviselet az iskolában)

Házi feladat a tizedik szemináriumra a Lelkiismereti és vallásszabadság, világnézeti semlegesség feladatgyűjteményből:

II.1, II.2, III.3, VJE

Az órára hozzák magukkal a VJE megoldását egy külön lapon, azt néhány embertől be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvényen túl a 4/1993. (II. 12.) AB határozat szövegét.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s