tizedik szeminárium

A tizedik szemináriumra ezen túl a következő anyagokból készüljenek:

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • a Tankönyv 16.1.-16.5. fejezete
  • Alaptörvény 24. cikk, 37. cikk (4) bekezdés
  • évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 5-7. §, 10. §, 14-15. §, 21. § (1)-(2) bekezdés, 23. §, 23/A. § (1) bekezdés, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26-30. §, 32. §, 37-39. §, 41. § (1) és (1a) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 47. §, 52. § (1) bekezdés, 54. § (1) bekezdés, 56. § (1) bekezdés, 61. § (1)-(2) bekezdés, 66. § (2)-(3) bekezdés

Házi feladat a kilencedik szemináriumi órára Az Alkotmánybíróság című feladatgyűjteményből:

II. 2, II. 4, II. 5, III. 6, III. 7.

Az órára hozzák magukkal a III. 7. jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s