tizenkettedik szeminárium

A tizenkettedik szemináriumra a következő anyagokból készüljenek fel:

  • az előadáson elhangzottak
  • Alapjogok 133-143. és 210-217. o.
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2. §, 3. § 1-18. és 24. pont; 4-6. §; 7. § (1)-(2) bek; 8. (1) bek.; 9-10. §, 14. §; 15. § (1) bek.; 17. § (1)-(2) bek. 19. §; 21. § (1) bek.; 22. § (1)-(2) bek. §; 23. §, 26. §, 27. § (1)-(2) és (5)-(6) bek.; 28. §; 29. (1), (3) bek; 30. (1)-(5) bek.; 31. § (1)-(2) bek; 32. §; 33. § (1) bek.
  • 15/1991. (IV. 13.), 32/1992. (V. 29.), 36/1994. (VI. 24.), 12/2004. (IV. 7.), 5/2014. (II. 14.) AB határozat elvi tételei

Házi feladat a tizenkettedik szemináriumra:

II.2, III.2, VJE2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s