NEGYEDIK SZEMINÁRIUM

A negyedik szeminárium rövid dolgozattal indul, melyben a feladatgyűjtemény tesztfeladatok fejezetében szereplő részéhez hasonló feladatokra számíthatnak. A dolgozatra a következő anyagokból készüljenek fel:

  •  az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • Magyarország Alaptörvényének B) cikk; C) cikk; E) cikk (3) bekezdés; Q) cikk (3) bekezdés; R) cikk; S) cikk; T) cikk; 1. cikk (2) bekezdés a), b) és d) pont; 9. cikk (4) bekezdés a) pont; 15. cikk (3)-(4) bekezdés; 16. cikk (2) bekezdés;; 18. cikk (3) bekezdés; 23. cikk (4) bekezdés; 25. cikk (3) bekezdés; 31. cikk (2) bekezdés; 32. cikk (1) bekezdés a) pont, (2)-(3) bekezdés; 41. cikk (5) bekezdés.
  • a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §, 4. §, 5. § (1), (2)-(4) bekezdés, 7. § (1)-(3) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. §, 10. § (1) bekezdés, 12. § (1)-(2) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. §, 23. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 24. § (1) és (3) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1), (3)-(4) bekezdés
  • alkotmánybírósági határozatok: 60/1992. (XI. 17.) AB határozat (pszeudonorma); 29/2001. (VI. 29.) AB határozat (visszaható hatályú jogalkotás), 28/1992. (IV. 30.) AB határozat (kellő felkészülési idő)

Házi feladat a harmadik szemináriumra a szemináriumi feladatgyűjtemény Állampolgárság című fejezetéből:

I.1, I.6.

II.1, II.2, II.3

Az órára kérem hozzák magukkal az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény szövegét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s