első beadandó házi feladat

Az alábbi jogeset megoldását .doc vagy .docx formátumban, legfeljebb három oldal terjedelemben készítsék el. A megoldásokat az egyes kérdések alapján strukturálják, de már ne táblázatban, hanem folyószövegként fogalmazzák meg. A válaszok megalkotása során legyenek figyelemmel a pontértékre: minél több pontot ér egy kérdés, annál több válaszelemnek kell szerepelnie a megoldásban.

A megoldásokat április 2. dél (12:00) óráig készítsék el és töltsék fel a Házi feladatok feltöltése menüpontban.

Tömörkény települését 2028 tavaszán nemcsak a rekkenő hőség, de pusztító erdőtüzek is sújtják. A katasztrofális helyzetből adódó károkat a környező városok polgárai adományok küldésével próbálják enyhíteni. Az adományok igazságos elosztása sürgősen kezelendő problémákat vet fel, ezért a városvezetés – figyelemmel arra, hogy e kérdésben nincs eligazító országos szabályozás – rendeletben határozza meg a katasztrófahelyzetben érkező adományok elosztásának helyi szabályait. A 8/2028. (VII. 10.) sz. önkormányzati rendelet már a kihirdetés napján, 14 órakor hatályba is lép. A példa nyomán az erdőtűzzel érintett környékbeli településeken is hasonló tartalmú rendeletek születnek. Az egységes szabályozás érdekében Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója augusztus 1-jén kötelező útmutatót bocsát ki az érintett önkormányzatok számára, amelyben rögzíti az adományelosztásról szóló helyi szabályozás során követendő szempontokat. Mivel az útmutató nem éri el a célját, az OKF-et irányító belügyminiszter szeptember 1-jén rendeletet ad ki az adományelosztás általános szabályairól.

  1. Érvényes-e a 8/2028. (VII. 10.) sz. rendelet? (5 pont)
  2. Törvényesen járt-e el az önkormányzat a rendelet hatálybaléptetése során? (4 pont)
  3. Alkotmányossági szempontból minősítse az OKF főigazgatójának eljárását! (6 pont)
  4. Alkotmányossági szempontból minősítse a miniszter jogalkotási eljárását! (4 pont)

+1 formai pont

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s