HATODIK SZEMINÁRIUM

A hatodik szeminárium dolgozattal indul, erre a következő jogforrásokból készüljenek:

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • Magyarország Alaptörvényének D) cikke, G) cikke, XIV. cikke, XXIX. cikke;
  • a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1-6. §, 8-9. §;
  • a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. §, 11-21. §, 50. §, 53-54. §, 148. § (1), (3)-(6) bekezdés, 1. sz. melléklet;
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény § (1) bekezdés a)-c) pont;
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény § (3) bekezdés, 2. § a), b) és f) pont, 32. § (1), (3)-(4) bekezdés, 51. §;
  • a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény § a)-e) pont, 6. §, 10. § (1)-(3) bekezdés, 12. §, 17. §, 19. §, 45. § (1)-(4) bekezdés;
  • az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló évi III. törvény 3-5. cikk;
  • az elméleti részek tekintetében a Tankönyv1 – 8.4. (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

Házi feladat a hatodik szemináriumra a feladatgyűjtemény közvetlen demokrácia című fejezetéből:

I.7, I.8,  II.1, II.5

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szövegét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s