Author Archives: dojcsakdalma

Negyedik óra

A következő órán a tényállás feltárásának és összefoglalásának kérdésével fogunk foglalkozni. Kérem, hogy az órára írjanak tényállást a Budapesti olimpia megtartásáról szóló 2017-es helyi népszavazási kezdeményezésről. A tényállásban a jogi szempontból jelentős tényállási elemeket foglalják össze. A tényállásban térjenek ki minden releváns tényre, de az ne tartalmazzon felesleges elemeket.

NEGYEDIK SZEMINÁRIUM

A negyedik szeminárium rövid dolgozattal indul, melyben a feladatgyűjtemény tesztfeladatok fejezetében szereplő részéhez hasonló feladatokra számíthatnak. A dolgozatra a következő anyagokból készüljenek fel:

  •  az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
  • Magyarország Alaptörvényének B) cikk; C) cikk; E) cikk (3) bekezdés; Q) cikk (3) bekezdés; R) cikk; S) cikk; T) cikk; 1. cikk (2) bekezdés a), b) és d) pont; 9. cikk (4) bekezdés a) pont; 15. cikk (3)-(4) bekezdés; 16. cikk (2) bekezdés;; 18. cikk (3) bekezdés; 23. cikk (4) bekezdés; 25. cikk (3) bekezdés; 31. cikk (2) bekezdés; 32. cikk (1) bekezdés a) pont, (2)-(3) bekezdés; 41. cikk (5) bekezdés.
  • a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §, 4. §, 5. § (1), (2)-(4) bekezdés, 7. § (1)-(3) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. §, 10. § (1) bekezdés, 12. § (1)-(2) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. §, 23. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 24. § (1) és (3) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1), (3)-(4) bekezdés
  • alkotmánybírósági határozatok: 60/1992. (XI. 17.) AB határozat (pszeudonorma); 29/2001. (VI. 29.) AB határozat (visszaható hatályú jogalkotás), 28/1992. (IV. 30.) AB határozat (kellő felkészülési idő)

Házi feladat a harmadik szemináriumra a szemináriumi feladatgyűjtemény Állampolgárság című fejezetéből:

I.1, I.6.

II.1, II.2, II.3

Az órára kérem hozzák magukkal az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény szövegét.

harmadik szeminárium

A harmadik szemináriumra a következő feladatokat készítsék el a Jogforrások című feladatgyűjteményből:

I.3., I.5.

II.5., II.7., II.11.

A jogeseteket a következő táblázat megfelelő mezőinek kitöltésének segítségével oldják meg. A táblázat letölthető innen. Mielőtt a jogesetmegoldáshoz hozzáfognak, feltétlenül tanulmányozzák az ehhez készített módszertani útmutatót. Szánjanak időt és energiát ennek alapos átolvasására, sokat lendít majd az eredményességen.

A harmadik órára hozzák magukkal a szemináriumi feladatgyűjteményt, illetve az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szövegét.

A feladatgyűjteményből oldják meg a fennmaradó tesztfeladatokat belátásuk szerint. Az órán nem ellenőrzött feladatokkal kapcsolatban konzultációra a fogadóórámon nyílik lehetőség, amelyre itt tudnak időpontot foglalni.

Harmadik óra

A harmadik órára kérem, hogy olvassák el a következő két bírósági döntés szövegét, és azok egyes részeit kategorizálják a már ismert szempontok szerint. Az ehhez  segítséget nyújtó táblázatot itt találják. Kérem, hogy mind a döntések szövegét mind pedig a megoldásokat hozzák megukkal a következő órára.

Ezen felül kérem hozzanak magukkal két üres táblázatot, az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szövegét a következő órára.

Második óra

A második órára a következő fogalmak közül választhatnak prezentációs témát páronként:

  • VPN
  • Netsemlegesség
  • IP cím
  • Felhasználási feltételek (Terms of Services)
  • Blokkolás (elektronikus adat hozzáférhetetlenné/elérhetetlenné tétele)

A választásukat ebben a dokumentumban jelezzék.

A második órára olvassák el kérem az innen letölthető szöveget.

Az órán vetített prezentáció, benne a forrásokkal itt érhető el.

Követelmények

Jelenlét

A HKR. 66. § (1) bekezdése alapján a szemináriumokról háromszor lehet hiányozni. Négy hiányzás esetén szemináriumi aláírás csak külön feladat teljesítése mellett adható. Négynél több hiányzás esetén szemináriumi aláírás nem adható.

Órai munka

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való aktív részvétel. Az órai munka előfeltétele, hogy a hallgatók elkészítsék a házi feladatot.

Projektmunka

A hallgatók a kurzus során egy az internet és a szólásszabadság témájához kapcsolódó projekten dolgoznak állandó párokban. A projekt során létrehoznak egy jogi tartalommal bíró munkát. A projekt eredménye lehet egy tudományos dolgozat, de előzetes megállapodás alapján az eredmény változatos formát ölthet: lehet blogposzt, Wikipédia szócikk, Youtube videó, Prezi, animáció vagy bármilyen online eszközzel vagy technikával létrehozott tartalom.

Követelmények és értékelés

Jelenlét

A HKR. 66. § (1) bekezdése alapján a szemináriumokról háromszor lehet hiányozni. Négy hiányzás esetén szemináriumi aláírás csak külön feladat teljesítése mellett adható. Négynél több hiányzás esetén szemináriumi aláírás nem adható.

Órai munka

Az órai munkát minden alkalommal 0-3 pont között értékelem.

Írásbeli munka

Az írásbeli munkákra megfelelt és nem felelt meg értékelést lehet kapni. Egy hallgató csak akkor teljesíthet ia kurzust, ha minden írésbeli munkája megfelelt értékelést kapott.

A kurzus teljesítéséhez legalább 15 pontot kell elérnie a hallgatónak.

Második szeminárium

A második szemináriumra a következő feladatokat készítsék el a Jogforrások című feladatgyűjteményből:

 I.1., I.2., I.3., I.4., I. 5.

II.1., II.2., II.3, II.4.

A jogeseteket a következő táblázat megfelelő mezőinek kitöltésének segítségével oldják meg. A táblázat letölthető innenMielőtt a jogesetmegoldáshoz hozzáfognak, feltétlenül tanulmányozzák az ehhez készített módszertani útmutatót. Szánjanak időt és energiát ennek alapos átolvasására, sokat lendít majd az eredményességen.

A második órára hozzák magukkal a szemináriumi feladatgyűjteményt, illetve az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szövegét.

Javító feladat

A következő feladat elkészítésével további maximum 15 pontot szerezhetnek. A feladat leadási határideje 2016. 12. 16. péntek dél, azt a házi feladatok feltöltése menüpont alatt adhatják le.

Kovács Ilona LMBT aktivista 2016. 12. 10-én Ásotthalmon demonstrált a helyi képviselő-testület kirekesztő rendelete ellen. A település fő utcáján „buzi ›››› náci” feliratú táblával vonult végig, a polgármesteri hivatal épülete előtt pedig átölelte és megcsókolta vele sétáló barátnőjét. Ilonára a közterület felügyelők bírságot szabtak ki a rendelet alapján. A szankciót 2017. 03. 10-én jogerősen helyben hagyta a Szegedi Közigazgatásai és Munkaügyi Bíróság.

Készítsen alkotmányjogi panaszt Ilona jogi képviselőjeként! A tartalmi érveken túl a befogadhatósági kritériumok teljesítésére is ügyeljen!

Példa sikeres alkotmányjogi panaszra:

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/64e8bb597fe98f9cc1257c770021b949/$FILE/123_2014_inditvany_anonim.pdf