Category Archives: A szólás szabadsága az interneten

Ötödik óra

Az ötödik órán befejezzük az MTE és Index Magyarország elleni ügyének elemzését. A magyar nyelvű ítéletet letölthetik ITT, kérem azt hozzák magukkal az órára.

Negyedik óra

A negyedik órára kérem olvassák el a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete és Index.hu Zrt. v. Hungary ügyet. Az ítélet szövegét itt találják: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160314

Kérem Önöket, hogy páros munkával dolgozzák fel az ítélet egyes részeit és készüljenek fel arra, hogy a saját részüket bemutassák a szemináriumon a csoport többi tagjának.

Az ítélet egyes részeit ebbe a téblázatban találják, kérem, hogy jelöljék, melyiket vállalják:

https://docs.google.com/document/d/1a-tgp38wzQVrkzMkSRujaFx1zfG9dOPcGOoO_8kE3m0/edit?usp=sharing

Második óra

A második órára a következő fogalmak közül választhatnak prezentációs témát páronként:

  • VPN
  • Netsemlegesség
  • IP cím
  • Felhasználási feltételek (Terms of Services)
  • Blokkolás (elektronikus adat hozzáférhetetlenné/elérhetetlenné tétele)

A választásukat ebben a dokumentumban jelezzék.

A második órára olvassák el kérem az innen letölthető szöveget.

Az órán vetített prezentáció, benne a forrásokkal itt érhető el.

Követelmények

Jelenlét

A HKR. 66. § (1) bekezdése alapján a szemináriumokról háromszor lehet hiányozni. Négy hiányzás esetén szemináriumi aláírás csak külön feladat teljesítése mellett adható. Négynél több hiányzás esetén szemináriumi aláírás nem adható.

Órai munka

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való aktív részvétel. Az órai munka előfeltétele, hogy a hallgatók elkészítsék a házi feladatot.

Projektmunka

A hallgatók a kurzus során egy az internet és a szólásszabadság témájához kapcsolódó projekten dolgoznak állandó párokban. A projekt során létrehoznak egy jogi tartalommal bíró munkát. A projekt eredménye lehet egy tudományos dolgozat, de előzetes megállapodás alapján az eredmény változatos formát ölthet: lehet blogposzt, Wikipédia szócikk, Youtube videó, Prezi, animáció vagy bármilyen online eszközzel vagy technikával létrehozott tartalom.