Category Archives: AJ1

Dolgozat pótlása és beszámoló

Azok a hallgatók, akik hiányzó dolgozatot kívánnak pótolni, megtehetik ezt május 16-án kedden 17:30-tól a B/II. gyakorlóban. Kérem, amennyiben dolgozatot szeretne pótolni, ezt jelezze nekem emailen.

Azok a hallgatók, akik nem érnek el legalább 30 pontot a három dolgozatból összesen, a következő két idpontban beszámolózhatnak:

 • május 16. kedd 18:00 Alkotmányjogi Tanszék
 • május 19. péntek 16:00 Alkotmányjogi Tanszék

A beszámoló során a hallgató három kérdést húz, egyet-egyet a félév három témájából. A megfelelt érdemjegy eléréséhez a hallgatónak a három kérdésből legalább kettőt meg kell válaszolnia. A beszámolóra kijelölt tananyag megegyezik a szemináriumi feladatgyűjtemény három fejezete elején, keretes részben található tananyaggal.

HATODIK SZEMINÁRIUM

A hatodik szeminárium dolgozattal indul, erre a következő jogforrásokból készüljenek:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • Magyarország Alaptörvényének D) cikke, G) cikke, XIV. cikke, XXIX. cikke;
 • a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1-6. §, 8-9. §;
 • a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. §, 11-21. §, 50. §, 53-54. §, 148. § (1), (3)-(6) bekezdés, 1. sz. melléklet;
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény § (1) bekezdés a)-c) pont;
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény § (3) bekezdés, 2. § a), b) és f) pont, 32. § (1), (3)-(4) bekezdés, 51. §;
 • a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény § a)-e) pont, 6. §, 10. § (1)-(3) bekezdés, 12. §, 17. §, 19. §, 45. § (1)-(4) bekezdés;
 • az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló évi III. törvény 3-5. cikk;
 • az elméleti részek tekintetében a Tankönyv1 – 8.4. (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

Házi feladat a hatodik szemináriumra a feladatgyűjtemény közvetlen demokrácia című fejezetéből:

I.7, I.8,  II.1, II.5

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szövegét.

ÖTÖDIK SZEMINÁRIUM

Házi feladat az ötödik szemináriumra az Állampolgárság című feladatgyűjteményből:

I.5, II. 6, II. 7.

Az órára hozzák magukkal a szemináriumi feladatgyűjteményt, illetve az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény szövegét.

első beadandó házi feladat

Az alábbi jogeset megoldását .doc vagy .docx formátumban, legfeljebb három oldal terjedelemben készítsék el. A megoldásokat az egyes kérdések alapján strukturálják, de már ne táblázatban, hanem folyószövegként fogalmazzák meg. A válaszok megalkotása során legyenek figyelemmel a pontértékre: minél több pontot ér egy kérdés, annál több válaszelemnek kell szerepelnie a megoldásban.

A megoldásokat április 2. dél (12:00) óráig készítsék el és töltsék fel a Házi feladatok feltöltése menüpontban.

Tömörkény települését 2028 tavaszán nemcsak a rekkenő hőség, de pusztító erdőtüzek is sújtják. A katasztrofális helyzetből adódó károkat a környező városok polgárai adományok küldésével próbálják enyhíteni. Az adományok igazságos elosztása sürgősen kezelendő problémákat vet fel, ezért a városvezetés – figyelemmel arra, hogy e kérdésben nincs eligazító országos szabályozás – rendeletben határozza meg a katasztrófahelyzetben érkező adományok elosztásának helyi szabályait. A 8/2028. (VII. 10.) sz. önkormányzati rendelet már a kihirdetés napján, 14 órakor hatályba is lép. A példa nyomán az erdőtűzzel érintett környékbeli településeken is hasonló tartalmú rendeletek születnek. Az egységes szabályozás érdekében Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója augusztus 1-jén kötelező útmutatót bocsát ki az érintett önkormányzatok számára, amelyben rögzíti az adományelosztásról szóló helyi szabályozás során követendő szempontokat. Mivel az útmutató nem éri el a célját, az OKF-et irányító belügyminiszter szeptember 1-jén rendeletet ad ki az adományelosztás általános szabályairól.

 1. Érvényes-e a 8/2028. (VII. 10.) sz. rendelet? (5 pont)
 2. Törvényesen járt-e el az önkormányzat a rendelet hatálybaléptetése során? (4 pont)
 3. Alkotmányossági szempontból minősítse az OKF főigazgatójának eljárását! (6 pont)
 4. Alkotmányossági szempontból minősítse a miniszter jogalkotási eljárását! (4 pont)

+1 formai pont

NEGYEDIK SZEMINÁRIUM

A negyedik szeminárium rövid dolgozattal indul, melyben a feladatgyűjtemény tesztfeladatok fejezetében szereplő részéhez hasonló feladatokra számíthatnak. A dolgozatra a következő anyagokból készüljenek fel:

 •  az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • Magyarország Alaptörvényének B) cikk; C) cikk; E) cikk (3) bekezdés; Q) cikk (3) bekezdés; R) cikk; S) cikk; T) cikk; 1. cikk (2) bekezdés a), b) és d) pont; 9. cikk (4) bekezdés a) pont; 15. cikk (3)-(4) bekezdés; 16. cikk (2) bekezdés;; 18. cikk (3) bekezdés; 23. cikk (4) bekezdés; 25. cikk (3) bekezdés; 31. cikk (2) bekezdés; 32. cikk (1) bekezdés a) pont, (2)-(3) bekezdés; 41. cikk (5) bekezdés.
 • a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §, 4. §, 5. § (1), (2)-(4) bekezdés, 7. § (1)-(3) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. §, 10. § (1) bekezdés, 12. § (1)-(2) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. §, 23. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 24. § (1) és (3) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1), (3)-(4) bekezdés
 • alkotmánybírósági határozatok: 60/1992. (XI. 17.) AB határozat (pszeudonorma); 29/2001. (VI. 29.) AB határozat (visszaható hatályú jogalkotás), 28/1992. (IV. 30.) AB határozat (kellő felkészülési idő)

Házi feladat a harmadik szemináriumra a szemináriumi feladatgyűjtemény Állampolgárság című fejezetéből:

I.1, I.6.

II.1, II.2, II.3

Az órára kérem hozzák magukkal az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény szövegét.

harmadik szeminárium

A harmadik szemináriumra a következő feladatokat készítsék el a Jogforrások című feladatgyűjteményből:

I.3., I.5.

II.5., II.7., II.11.

A jogeseteket a következő táblázat megfelelő mezőinek kitöltésének segítségével oldják meg. A táblázat letölthető innen. Mielőtt a jogesetmegoldáshoz hozzáfognak, feltétlenül tanulmányozzák az ehhez készített módszertani útmutatót. Szánjanak időt és energiát ennek alapos átolvasására, sokat lendít majd az eredményességen.

A harmadik órára hozzák magukkal a szemináriumi feladatgyűjteményt, illetve az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szövegét.

A feladatgyűjteményből oldják meg a fennmaradó tesztfeladatokat belátásuk szerint. Az órán nem ellenőrzött feladatokkal kapcsolatban konzultációra a fogadóórámon nyílik lehetőség, amelyre itt tudnak időpontot foglalni.

Második szeminárium

A második szemináriumra a következő feladatokat készítsék el a Jogforrások című feladatgyűjteményből:

 I.1., I.2., I.3., I.4., I. 5.

II.1., II.2., II.3, II.4.

A jogeseteket a következő táblázat megfelelő mezőinek kitöltésének segítségével oldják meg. A táblázat letölthető innenMielőtt a jogesetmegoldáshoz hozzáfognak, feltétlenül tanulmányozzák az ehhez készített módszertani útmutatót. Szánjanak időt és energiát ennek alapos átolvasására, sokat lendít majd az eredményességen.

A második órára hozzák magukkal a szemináriumi feladatgyűjteményt, illetve az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szövegét.