Category Archives: AJ2

tizenegyedik szeminárium

A tizenegyedik szeminárium dolgozattal indul. A dolgozatra a köztársasági elnök és az Alktománybíróság témaköröből készüljenek.

Az óra második részében egy vizsgajogestet fognak megoldani gyakorlás képpen. Ennek a megoldása nem számít bele a szemináriumi értékelésbe. Kérem, ehhez hozzák magukkal a vizsgakövetelmények IV. pontjában felsorolt jogforrásokat.

tizedik szeminárium

A tizedik szemináriumra ezen túl a következő anyagokból készüljenek:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • a Tankönyv 16.1.-16.5. fejezete
 • Alaptörvény 24. cikk, 37. cikk (4) bekezdés
 • évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 5-7. §, 10. §, 14-15. §, 21. § (1)-(2) bekezdés, 23. §, 23/A. § (1) bekezdés, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26-30. §, 32. §, 37-39. §, 41. § (1) és (1a) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 47. §, 52. § (1) bekezdés, 54. § (1) bekezdés, 56. § (1) bekezdés, 61. § (1)-(2) bekezdés, 66. § (2)-(3) bekezdés

Házi feladat a kilencedik szemináriumi órára Az Alkotmánybíróság című feladatgyűjteményből:

II. 2, II. 4, II. 5, III. 6, III. 7.

Az órára hozzák magukkal a III. 7. jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

kilencedik szeminárium

A kilencedik szemináriumra  akövetkező anyagokból készüljenek fel:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • a Tankönyv 14. fejezete
 • Alaptörvény 9-14. cikk
 • 2011. évi CX. törvény a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 2. § (1) bekezdés, 3-5. §
 • 48/1991. (IX. 26.) AB határozat elvi megállapításai
 • 36/1992. (VI. 10.) AB határozat elvi megállapításai
 • 63/2003. (XII. 15.) AB határozat elvi megállapításai
 • 47/2007. (VII. 3.) AB határozat elvi megállapításai

Házi feladat a kilencedik szemináriumi órára a Köztársasági elnök című feladatgyűjteményből:

II. 1, II. 2, III. 1, III. 3, III. 5. c)

Az órára hozzák magukkal a III. 5. c)jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény szövegén túl a 36/1992. (VI. 10.) AB határozat és a a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény szövegét.

 • 36/1992. (VI. 10.) AB határozat elvi megállapításai
 • 36/1992. (VI. 10.) AB határozat elvi megállapításai

Nyolcadik szeminárium

 A nyolcadik szemináriumon gyakorolni fogunk az Országgyűlés és a Kormány témakörökben.

Házi feladat a nyolcadik szemináriumi órára a Kormány című feladatgyűjteményből:

IV.1, IV.4

Az órára hozzák magukkal a IV.4 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény mellett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat szövegét.

Hetedik szeminárium

A hetedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • a tankönyv 15. fejezete
 • Alaptörvény 15-23. cikkek
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény §, 11. § (2) bekezdés, 20. §, 24. §, 25. § (2)-(3) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 30/A. § (2) bekezdés, 31. § (1) bekezdés, 34. § (1)-(3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 37. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja, 40. §, 42. § (1) és (3) bekezdés, 43. § (1)-(3) bekezdés, 49. § (1) és (1a) bekezdés, 52. § (1)-(2) bekezdés, 61. § (1) és (3) bekezdés, 62. § (1) bekezdés
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 215. § (1)-(2) bekezdés, 220. § (1)-(2) bekezdés
 • az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 64. § (1) és (6) bekezdés, 65. § (1), (5)-(7) bekezdés, 66-67. §
 • 48/1991. (IX. 26.) AB határozat elvi megállapításai
 • 32/2006. (VII. 13.) AB határozat elvi megállapításai

Házi feladat a hetedik szemináriumi órára a Kormány című feladatgyűjteményből:

II. 2, II. 3, II. 7, III. 1, III. 4, III. 7.

Az órára hozzák magukkal a III.4. jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény mellett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szövegét.

Beadandó

Kérem, hogy a következő jogesetet november 2. éjfélig készítsék el és töltsék fel a házi feladatok feltöltése menüpontban. A megoldást Calibri betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1.5 sorközzel készítsék el. A megoldás ne haladja meg a két oldalt.

 

IV.2. A közhatalom átláthatósága mellett elkötelezett köztársasági elnök szokatlan eszközhöz nyúl: törvényjavaslatot nyújt be, amely a közérdekű adatok szélesebb körű nyilvánosságának a biztosítását célozza. Az államfő iránt lojális házelnök nem jelöl ki a törvényjavaslat tárgysorozatba vételére országgyűlési bizottságot.

A kormánypárti képviselők nem kívánják támogatni a köztársasági elnök célkitűzéseit: az általános vita napján számos, az eredeti javaslattal ellentétes módosító javaslatot nyújtanak be. A Kormány is nyíltan felvállalja a politikai konfliktust az államfővel, ezért a kormánypárti képviselőkkel azonos időben maga is módosító javaslatot nyújt be.

A tárgyaló bizottságok által lefolytatott részletes vitát, majd a Törvényalkotási Bizottság eljárását követően a sok közül végül csak az egyik kormánypárti képviselői módosító indítvány kerül be az összegző módosító javaslatba, amit az Országgyűlés el is fogad.

A zárószavazás során az Országgyűlés végül elfogadja a törvényjavaslatot, amelynek végső tartalma azonban ellentétes a köztársasági elnök törvénykezdeményezésével, számos ponton eltér attól. A sértett elnök a törvény kezdeményezőjeként a saját javaslata megtorpedózására hivatkozva megtagadja az elfogadott törvény aláírását, és megfontolásra visszaküldi azt az Országgyűlésnek.

A törvényt az újratárgyalás során az Országgyűlés nem módosítja. A miniszterelnök azonban világossá teszi, hogy a vita lezárása érdekében meg kívánja előzni a köztársasági elnök esetleges újabb vétóját, a Kormány ezért a törvény Alkotmánybíróságnak való megküldésére tesz javaslatot. Az erről szóló előterjesztést az Országgyűlésben 152 képviselő jelenléte mellett mindössze 80 képviselő támogatja. (Az országgyűlési képviselők létszáma teljes és a hatályos jog szerint ítélendő meg.)

 • Szabályos volt-e a köztársasági elnök törvényjavaslatának benyújtása és annak befogadása? Hogy értékelhető ez a lépés az államfő alkotmányos pozíciójával összefüggésben?
 • Szabályos volt-e a módosító javaslatok benyújtása? Szabályosan járt-e el a Törvényalkotási Bizottság, amikor a benyújtott és a tárgyaló bizottságok által megtárgyalt módosító javaslatok közül csak egyet támogatott?
 • Szabályos volt-e a köztársasági elnök politikai vétója?
 • Értékelje lépésenként, hogy szabályos és indokolt volt-e a törvény újratárgyalását követően az előzetes normakontroll indítvány előterjesztése és elfogadása?

Hatodik szeminárium

A hatodik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

Tananyag

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • Alaptörvény S) cikk (1)-(3) bekezdés, 1-7. cikk, 30. cikk, 36. cikk, 43. cikk, 44. cikk
 • az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. §, 3. § (5) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 13. § (6) bekezdés első mondata, 14. §, 15. § (1) és (4) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 20. §, 21. § (2) bekezdés, 22. § (3) bekezdés, 23. § (1) és (3) bekezdés, 24-25. §, 26. § (1) és (3) bekezdés, 27/A. § (1) bekezdés, 28-29. §, 31-37. §, 41-44. §, 55-56. §, 73. §, 74. §, 76. §, 77. § (3)-(4) bekezdés, 78. §, 80. §, 86. §(2)-(3) bekezdés, 88. §, 90. §, 99-102. §
 • az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 5. § (1) és (3) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (3) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1) és (7) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 34. §, 36. § (1)-(2) bekezdés, 37. § (1) bekezdés, 39. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés első mondata, (2) bekezdés, 42. §, 43. § (1) bekezdés, 44. § (1) és (3) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 46. § (2), (5) és (11) bekezdés, 47. § (1) bekezdés, 48. § (1) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, 51. § (1)-(2) és (6) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 58. § (1) bekezdés, 59. § (1) bekezdés, 60. § (1), (5)-(7) bekezdés, 61. § (1), (4)-(5) bekezdés, 62 § (1) bekezdés, 65. § (1)-(2) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 78. § (1) és (3) bekezdés, 79. § (1)-(2) bekezdés, 84. § (8) bekezdés, 86. § (1) bekezdés, 89. §
 • az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény I. fejezet, 4-6. §, 8. §, 11. §, 14. § (1) bekezdés, 16-21. §, 31-38. §, 40. §
 • az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (1)-(3) bekezdés, 3. § (1)-(3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) és (5) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 14. § (1) bekezdés, 18. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 32. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (1) bekezdés
 • 27/1998. (VI. 16.) AB határozat elvi megállapításai
 • 34/2004. (IX. 28.) AB határozat elvi megállapításai
 • 4/1999. (III. 31.) AB határozat elvi megállapításai
 • 50/2003. (XI. 5.) AB határozat elvi megállapításai

Házi feladat a hatodik szemináriumi órára az Országgyűlés című feladatgyűjteményből:

II. 4. (14. oldal)

II.12. (15. oldal)

III.16. d) (20. oldal)

III.17. (21. oldal)

III.19. (21. oldal)

Az órára hozzák magukkal a III.17. jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra eleján be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény mellett az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat szövegét.

Ötödik szeminárium

Az ötödik szemináriumi órán folytatjuk az Országgyűlés témakörét, arra a következő anyagokból készüljenek fel:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • Alaptörvény S) cikk (1)-(3) bekezdés, 1-7. cikk, 30. cikk, 36. cikk, 43. cikk, 44. cikk
 • az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. §, 3. § (5) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 13. § (6) bekezdés első mondata, 14. §, 15. § (1) és (4) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 20. §, 21. § (2) bekezdés, 22. § (3) bekezdés, 23. § (1) és (3) bekezdés, 24-25. §, 26. § (1) és (3) bekezdés, 27/A. § (1) bekezdés, 28-29. §, 31-37. §, 41-44. §, 55-56. §, 73. §, 74. §, 76. §, 77. § (3)-(4) bekezdés, 78. §, 80. §, 86. §(2)-(3) bekezdés, 88. §, 90. §, 99-102. §
 • az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 5. § (1) és (3) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (3) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1) és (7) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 34. §, 36. § (1)-(2) bekezdés, 37. § (1) bekezdés, 39. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés első mondata, (2) bekezdés, 42. §, 43. § (1) bekezdés, 44. § (1) és (3) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 46. § (2), (5) és (11) bekezdés, 47. § (1) bekezdés, 48. § (1) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, 51. § (1)-(2) és (6) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 58. § (1) bekezdés, 59. § (1) bekezdés, 60. § (1), (5)-(7) bekezdés, 61. § (1), (4)-(5) bekezdés, 62 § (1) bekezdés, 65. § (1)-(2) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 78. § (1) és (3) bekezdés, 79. § (1)-(2) bekezdés, 84. § (8) bekezdés, 86. § (1) bekezdés, 89. §

Házi feladat:

Az Országgyűlés című feladatgyűjtemény

III.3 (16. oldal)

III. 5. a, b, e (17. oldal)

III. 9. (18. oldal)

II.4 (14. oldal)

Az órára hozzák magukkal a III.5. a) jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra eleján be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény mellett az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat szövegét.

Negyedik szeminárium

A negyedik szemináriumon sor kerül az első dolgozatra. Erre a második és harmadik szemináriumra feladott anyagokból készüljenek.

A negyedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek:

● az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)

● Alaptörvény S) cikk (1)-(3) bekezdés, 1-7. cikk, 30. cikk, 36. cikk, 43. cikk, 44. cikk

● az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. §, 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. §, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 13. § (6) bekezdés első mondata, 14. §, 15. § (1) és (4) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 20. §, 21. § (2) bekezdés, 23-25. §, 27/A. § (1) bekezdés, 28-29. §, 31-37. §, 41-44. §, 55-56. §, 73. §, 74. §, 76. §, 78. §, 80. §, 86. §(2)-(3) bekezdés, 88. §, 90. §, 99-102. §

Házi feladat a negyedik szemináriumra az Országgyűlés című fejezetben a szemináriumi feladatgyűjteményből:

II. 2, II. 3., III. 1, III. 2, III. 3.

Az órára hozzák magukkal a III.3 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra eleján be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szövegét.

Harmadik szeminárium

A harmadik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • a tankönyv 7.1., 7.2., 7.3. címei
 • Alaptörvény XXIII. cikk, 2. cikk, 35. cikk (1)-(3) bekezdés
 • évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 2. § (3) bekezdés, 3. §, 6. §, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11-13. §, 14. § (1) bekezdés, 15. § (1) bekezdés
 • évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 1. §, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 12. §, 13. § (1)-(2) bekezdés, 14. §, 15. § (1)-(2) bekezdés, 17. § (1) bekezdés
 • évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról 2. §, 2/A. §, 5. § (2) bekezdés, 7. §, 8. § (2) bekezdés

Házi feladatok a harmadik szemináriumi órára:

A Választójog, választási rendszerek című feladatgyűjtemény

II. 1. (8. oldal)

III.1 (9. oldal)

III.2. (9. oldal)

III.3. (10. oldal)

III.4. b, c, (10. oldal)

 

Az órára hozzák magukkal a III.3 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra eleján be fogom szedni.

Az órára az Alaptörvény mellett hozzák magukkal az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2011. évi L. törvény és az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény szövegét.