Category Archives: AJ3

Javító feladat

A következő feladat elkészítésével további maximum 15 pontot szerezhetnek. A feladat leadási határideje 2016. 12. 16. péntek dél, azt a házi feladatok feltöltése menüpont alatt adhatják le.

Kovács Ilona LMBT aktivista 2016. 12. 10-én Ásotthalmon demonstrált a helyi képviselő-testület kirekesztő rendelete ellen. A település fő utcáján „buzi ›››› náci” feliratú táblával vonult végig, a polgármesteri hivatal épülete előtt pedig átölelte és megcsókolta vele sétáló barátnőjét. Ilonára a közterület felügyelők bírságot szabtak ki a rendelet alapján. A szankciót 2017. 03. 10-én jogerősen helyben hagyta a Szegedi Közigazgatásai és Munkaügyi Bíróság.

Készítsen alkotmányjogi panaszt Ilona jogi képviselőjeként! A tartalmi érveken túl a befogadhatósági kritériumok teljesítésére is ügyeljen!

Példa sikeres alkotmányjogi panaszra:

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/64e8bb597fe98f9cc1257c770021b949/$FILE/123_2014_inditvany_anonim.pdf

Eredmények, javítás

Kedves hallgatók,

Kikerültek a honlapra a ponthatárok, illetve a javító feladat. Amennyiben dolgozatot szeretnének pótolni, azt 12-én hétfőn 19:30-tól tehetik meg az Alkotmányjogi Tanszéken. Kérem, írják meg nekem, melyik dolgozatot szeretnék pótolni vasárnap 16:00 óráig.

 

 

tizenkettedik szeminárium

A tizenkettedik szemináriumra a következő anyagokból készüljenek fel:

 • az előadáson elhangzottak
 • Alapjogok 133-143. és 210-217. o.
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2. §, 3. § 1-18. és 24. pont; 4-6. §; 7. § (1)-(2) bek; 8. (1) bek.; 9-10. §, 14. §; 15. § (1) bek.; 17. § (1)-(2) bek. 19. §; 21. § (1) bek.; 22. § (1)-(2) bek. §; 23. §, 26. §, 27. § (1)-(2) és (5)-(6) bek.; 28. §; 29. (1), (3) bek; 30. (1)-(5) bek.; 31. § (1)-(2) bek; 32. §; 33. § (1) bek.
 • 15/1991. (IV. 13.), 32/1992. (V. 29.), 36/1994. (VI. 24.), 12/2004. (IV. 7.), 5/2014. (II. 14.) AB határozat elvi tételei

Házi feladat a tizenkettedik szemináriumra:

II.2, III.2, VJE2

tizenegyedik szeminárium

A szeminárium 20 perces dolgozattal indul, melynek témája a a véleménynyilvánítás szabadsága és a lelkiismereti- és vallásszabadság. A dolgozatra a hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik szeminárium anyagából készüljenek fel.

A tizenegyedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

 • az előadáson elhangzottak
 • Alapjogok 133-143. és 210-217. o.
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2. §, 3. § 1-18. és 24. pont; 4-6. §; 7. § (1)-(2) bek; 8. (1) bek.; 9-10. §, 14. §; 15. § (1) bek.; 17. § (1)-(2) bek. 19. §; 21. § (1) bek.; 22. § (1)-(2) bek. §; 23. §, 26. §, 27. § (1)-(2) és (5)-(6) bek.; 28. §; 29. (1), (3) bek; 30. (1)-(5) bek.; 31. § (1)-(2) bek; 32. §; 33. § (1) bek.
 • 15/1991. (IV. 13.), 32/1992. (V. 29.), 36/1994. (VI. 24.), 12/2004. (IV. 7.), 5/2014. (II. 14.) AB határozat elvi tételei

Házi feladat a tiznegyedik szemináriumi órára:

A feladatok az Információs jogok című feladatgyűjteményben találhatók:

II. 1, II. 3, III. 1, VJE1.

Az órára hozzák magukkal a VJE1. megoldását egy külön lapon, azt néhány embertől be fogom szedni.

Tizedik szeminárium

A tizedik szemináriumra a következő anyagokból készüljenek fel:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot);
 • Alapjogok 143-156. o. (a kulcsfogalmak fényében);
 • Alaptörvény VII. cikk;
 • a 4/1993. (II. 12.) AB határozat és a 6/2013. (III. 1.) AB határozat főbb elvi tételei
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete
  • a Magyar Keresztény Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország ügyben, 75-115. pont főbb elvi tételei
  • a Dahlab kontra Svájc ügyben (Fejkendőviselet az iskolában)

Házi feladat a tizedik szemináriumra a Lelkiismereti és vallásszabadság, világnézeti semlegesség feladatgyűjteményből:

II.1, II.2, III.3, VJE

Az órára hozzák magukkal a VJE megoldását egy külön lapon, azt néhány embertől be fogom szedni.

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvényen túl a 4/1993. (II. 12.) AB határozat szövegét.

 

 

Beadandó jogeset

Kérem, hogy a következő jogesetet november 19. éjfélig készítsék el és töltsék fel a házi feladatok feltöltése menüpontban. A megoldást Calibri betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1.5 sorközzel készítsék el. A megoldás ne haladja meg a két oldalt.

VJE 3. Nagy Piroska, konzervatív parlamenti képviselő és igazságügyi miniszter, átfogó törvénymódosító csomagot nyújt be a parlamentnek, mely a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények jelentős szigorítását célozza. A javaslat alapján többek között a könnyűdrogok fogyasztása is elkerülhetetlen szabadságvesztés-büntetést vonna maga után.

A média hetekig a javaslat támogatói és ellenzői közötti vitától hangos. Az egyik legnagyobb online hírportál tényfeltáró anyagot közöl, amelyben arról számol be, hogy joghallgató korában Nagy miniszter asszony többször szívott marihuánát csoporttársaival. Az egyik ilyen buliról videófelvétel is készült, amit bemutat az online hírportál. Mi több, egy volt évfolyamtárs beszámolója alapján a lap azt is megemlíti, hogy a miniszter a heroint is kipróbálta egyszer, de visszariadt annak erős hatásától.  A cikk szerzője a következő sorokkal zárja az írást: „Nagy Piroska egy álszent némber. Itt az ideje, hogy lemondjon.”

A miniszter büntetőeljárást indít a cikk szerzője ellen rágalmazás miatt. A bíróság nem találja elegendőnek az évfolyamtárs tanúvallomását a heroinfogyasztásra vonatkozóan, és a cikket záró mondatokat is túlzóan lealacsonyítónak találja, ezért egymillió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi a szerzőt. Az újságíró még az ítélet indokolása közben annyit ír Twitter oldalára: „Döntött a bíróság: egymilliót kell fizetnem”. Ennek hatására nagyjából száz fős, fiatalokból álló tömeg verődik össze a bíróságnak otthont adó Markó utcában, akik tapssal és éljenzéssel fogadják a bíróság épületéből kilépő újságírót. A kiérkező járőrök közlik a támogatókkal, hogy senki nem jelezte a rendőrségnek az eseményt, ezért távozniuk kell a helyszínről.

 1. Melyik alapjogot és annak melyik részjogosultságát gyakorolta az online lap, amikor megjelentette a jogesetben szereplő cikket? Milyen alapjogi érvekkel igazolható a cikk publikálása?
 2. Eljáró bíróként hogyan minősítené a cikket záró mondatokat? Van-e alapjogi jelentősége, hogy a szóban forgó mondatok a miniszterre vonatkoznak?
 3. Milyen jogi minősítés alá esnek a cikk azon részei, amelyek a kábítószer-fogyasztással foglalkoznak? Milyen alapjogi megfontolásokat kell figyelembe venni az eljáró bírónak, amikor ezen részletek büntethetőségéről dönt?
 4. Kereshet-e jogorvoslatot az elítélt újságíró Magyarországon kívül? Ha igen, milyen feltételekkel?
 5. Helytálló-e a rendőrjárőr tájékoztatása, miszerint jogellenes az újságírót támogató polgárok magatartása? Milyen alapjogi megfontolásokat kell figyelembe venni az eset elbírálása során?

kilencedik szeminárium

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot);
 • Alapjogok Tankönyv 201-209. o. (a kulcsfogalmak fényében);
 • Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdés;
 • a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény;
 • az 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, a 75/2008. (V. 29.) AB határozat, a 4/2007. (II. 13.) AB határozat, valamint a 3/2013. (II. 14.) AB határozat főbb elvi tételei
 • Bukta és társai kontra Magyarország ügy (az EJEB előtt 25691/04. sz. kérelem alapján indult ügy)

Házi feladat a kilencedik szemináriumi órára a Gyülekezési szabadság című feladatgyűjteményből:

II. 1, II. 4, III.2, III. 4

Az órára hozzák magukkal a III.4 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Nyolcadik szeminárium

 

A nyolcadik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

● az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot);
● Alapjogok 161-182. o. (a kulcsfogalmak fényében);
● Alaptörvény IX. cikk;
● A 30/1992. (V. 26.) AB határozat, a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat és a 13/20014. (IV. 18.) AB
határozat főbb elvi tételei

Házi feladat a nyolcadik szemináriumi órára a Szólásszabadság című feladatgyűjteményből:

III.5.

Kérem nézzék meg a vonatkozó videófelvételt és az óra előtt gondolják végig, hogy milyen konkrét körülményeket kell mérlegelnie a jogalkalmazó szerveknek.

III.2.

Ajánlott forrás: