Category Archives: Jogesetmegoldási gyakorlatok

Javítás

Azok a hallgatók, akik javítani a szeretnének, a követekzőfeladatot készítsék el.

Írjanak egy vizsgajogesetet tényállással, irányító kérdésekkel és megoldókulccsal. A kész dokumentumot május 17. szerda éjfélig töltsék fel a házi feladat feltöltése menüpontban. A javító feladattal plusz 10 pont szerezhető.

HATODIK ÓRA

Az ITT letölthető feladatlapon egy jogalkalmazó szerv határozatának kivonatát látja. A kivonat tartalmazza a határozat alapjául szolgáló tényeket (tényállás) és a jogalkalmazó szerv döntését (minősítés), de nem tartalmazza az indokolás lényegi részét, vagyis azt, hogy a jogalkalmazó szerv mely jogszabályok alapján, milyen érveléssel jutott az adott döntésre (alkalmazás).

Pótolja a hiányzó részt: indokolja meg, hogy mely jogszabályi rendelkezések és azok hogyan vezetnek az adott döntésre. Igyekezzen minden, jogilag releváns tényállási elemet összevetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

ÖTÖDIK ÓRA

Az ITT letölthető feladatlapon egy jogalkalmazó szerv határozatának kivonatát látja. A kivonat tartalmazza a határozat alapjául szolgáló tényeket (tényállás) és a jogalkalmazó szerv döntését (minősítés), de nem tartalmazza az indokolás lényegi részét, vagyis azt, hogy a jogalkalmazó szerv mely jogszabályok alapján, milyen érveléssel jutott az adott döntésre (alkalmazás).

Pótolja a hiányzó részt: indokolja meg, hogy mely jogszabályi rendelkezések és azok hogyan vezetnek az adott döntésre. Igyekezzen minden, jogilag releváns tényállási elemet összevetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

Negyedik óra

A következő órán a tényállás feltárásának és összefoglalásának kérdésével fogunk foglalkozni. Kérem, hogy az órára írjanak tényállást a Budapesti olimpia megtartásáról szóló 2017-es helyi népszavazási kezdeményezésről. A tényállásban a jogi szempontból jelentős tényállási elemeket foglalják össze. A tényállásban térjenek ki minden releváns tényre, de az ne tartalmazzon felesleges elemeket.

Harmadik óra

A harmadik órára kérem, hogy olvassák el a következő két bírósági döntés szövegét, és azok egyes részeit kategorizálják a már ismert szempontok szerint. Az ehhez  segítséget nyújtó táblázatot itt találják. Kérem, hogy mind a döntések szövegét mind pedig a megoldásokat hozzák megukkal a következő órára.

Ezen felül kérem hozzanak magukkal két üres táblázatot, az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szövegét a következő órára.

Követelmények és értékelés

Jelenlét

A HKR. 66. § (1) bekezdése alapján a szemináriumokról háromszor lehet hiányozni. Négy hiányzás esetén szemináriumi aláírás csak külön feladat teljesítése mellett adható. Négynél több hiányzás esetén szemináriumi aláírás nem adható.

Órai munka

Az órai munkát minden alkalommal 0-3 pont között értékelem.

Írásbeli munka

Az írásbeli munkákra megfelelt és nem felelt meg értékelést lehet kapni. Egy hallgató csak akkor teljesíthet ia kurzust, ha minden írésbeli munkája megfelelt értékelést kapott.

A kurzus teljesítéséhez legalább 15 pontot kell elérnie a hallgatónak.