Category Archives: Uncategorized

Harmadik házi feladat

A negyedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

– az Állam és polgár című előadáson elhangzottak

– a tankönyv 8.1 – 8.4. fejezetei (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

– Állampolgárság című feladatgyűjtemény Kulcsfogalmak című részében felsoroltak

– Alaptörvény D) cikk, G) cikk, XIV. cikk, XXIX. cikk

– Az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló
Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi III. törvény 3-5. cikkek
– a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1. §, 3. §, 4. § (1) és (3) bekezdés, 5.
§, 8-9. §
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés a)-c) pont
– A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 1. § (3) bekezdés, 2. § b) és f) pont, 32. § (1), (3)-(4) bekezdés, 51. §
– A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2. § c)-e) pont, 6. § (1) bekezdés, 10. § (1)-
(2) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 17. § (1), (3) bekezdés, 19. §, 45. § (1) bekezdés

Házi feladat a harmadik szemináriumi órára:

A feladatok a Állampolgárság című feladatgyűjteményben találhatók, amely letölthető az alkjog.elte.hu oldal Oktatási segédanyagok című menüpontjából.

I. 1., II. 2., II. 5., III. 4.

Ezeket a feladatokat nem kell elküldeniük, de a megoldásokat a szemináriumra hozzák magukkal. Ezen kívül legyen Önöknél az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény.

Második házi feladat – AJ2

A harmadik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

– Jogforrások 1-2. előadások anyagai

– Alkotmánytan I. tankönyv Jogforrások című fejezete (a tankönyv nem a hatályos joganyagra épül!)

– Jogforrások című feladatgyűjtemény Kulcsfogalmak című részében felsoroltak

– Magyarország Alaptörvényének B) cikk; C) cikk; R) cikk; S) cikk; T) cikk; 1. cikk (2) bek. a), b) és d) pont; 9. cikk (4) bek. a) pont; 15. cikk (3)-(4) bek.; 16. cikk (2) bek.; 17. cikk (4) bek.; 18. cikk (3) bek.; 23. cikk (4) bek.; 25. cikk (3) bek.; 31. cikk (2) bek.; 32. cikk (1) bek. a) pont, (2)-(3) bek.; 41. cikk (4) bek

– 60/1992. (XI. 17.) AB határozat (pszeudonorma); 29/2001. (VI. 29.) AB határozat (visszaható hatályú jogalkotás), 28/1992. (IV. 30.) AB határozat (kellő felkészülési idő)

– a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §, 5. § (1), (2)-(4) bekezdés, 7. § (1)- (3) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. §, 23. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 24. § (1) és (3) bekezdés, 25. § (1) bekezdés, 26. § (1) bekezdés

Házi feladat a második szemináriumi órára:

A feladatok a Jogforrások című feladatgyűjteményben találhatók, amely letölthető az alkjog.elte.hu oldal Oktatási segédanyagok című menüpontjából.

I. 5., II. 11, III. 7., III. 8

Ezeket a feladatokat nem kell elküldeniük, de a megoldásokat a szemináriumra hozzák magukkal. Ezen kívül legyen Önöknél az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény.