Követelmények

Jelenlét

A HKR. 66. § (1) bekezdése alapján a szemináriumokról egyszer lehet hiányozni. Két hiányzás esetén szemináriumi aláírás csak külön feladat teljesítése mellett adható. Kettőnél több hiányzás esetén szemináriumi aláírás nem adható.

Órai munka

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való aktív részvétel. Az órai munkához elengedhetetlen, hogy a hallgató magával hozza az Alaptörvény és az aktuálisan szükséges jogszabályok szövegét. Az órai munka előfeltétele, hogy a hallgatók elkészítsék a házi feladatot.

Dolgozatok

A félév során három 15 pontos dolgozatot írnak a hallgatók. A szemináriumi aláírás feltétele, hogy a hallgató a összesen legalább 30 pontot elérjen. Amennyiben a hallgató kevesebb pontot ér el, a félév végén beszámolóval javíthat.

Jogesetmegoldás

A félév során két komplex jogesetet készítenek el a hallgatók, melyről személyre szabott visszajelzést kapnak.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s