Negyedik szeminárium

A negyedik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

● az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)

● Alapjogok TK. 370-386. o.

● At. 24-25. cikk, 30. cikk, 37. cikk (4)-(5) bek.

● az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 1. §; 24. §; 25-32. §; 33/A. §; 34/A. §; 39. §; 41. §, 43. §, 45. §, 51. §, 52. § (1) bek.; 56. §

● az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1-4. §, 18-19. §, 21-22. §, 31-34. §, 36-38. §

● az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi. CXXV. törvény 14. §, 15. § (1)-(2) bek., 17. § és 17/A. § (1) és (5) bek., 17/B. § (1) bek., 33. § és 35. §

● információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §, 31. § (4) bek., 38. §, 40. §, 52. § (1) és (4) bek.; 56. §, 57. §, 60. § (1) és (3)-(4) bek,; 61. § (1) bek.; 62. § (1) és (3)-(4) bek., 64. § (1) bek.

● 38. §, 39. § (1) bek.; 40. §, 52. § (1).; 53. §; 56-58. §; 60-62. §; 64. § (1) bek.

● az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4- én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 34. cikk, 35. cikk. 1. bek.

Házi feladat a negyedik szemináriumi órára:

II.1. (8. oldal)

III.1. (9. oldal)

III.2. (9. oldal)

III.3. (10. oldal)

Az órára hozzák magukkal a III.2 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra eleján be fogom szedni.

A szemináriumra hozzák magukkal az Alaptörvény, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény és az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi. CXXV. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szövegét.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s