kilencedik szeminárium

  • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot);
  • Alapjogok Tankönyv 201-209. o. (a kulcsfogalmak fényében);
  • Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdés;
  • a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény;
  • az 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, a 75/2008. (V. 29.) AB határozat, a 4/2007. (II. 13.) AB határozat, valamint a 3/2013. (II. 14.) AB határozat főbb elvi tételei
  • Bukta és társai kontra Magyarország ügy (az EJEB előtt 25691/04. sz. kérelem alapján indult ügy)

Házi feladat a kilencedik szemináriumi órára a Gyülekezési szabadság című feladatgyűjteményből:

II. 1, II. 4, III.2, III. 4

Az órára hozzák magukkal a III.4 jogeset megoldását egy külön lapon. A lapra legyen rányomtatva a nevük és a csoportszámuk. Ezt a megoldás néhány embertől az óra elején be fogom szedni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s